Account inloggen

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van OUDERRAAD SINT-JAN

http://ouderraad-sintjan.theshopbuilders.com/

Versie geldig vanaf 1 september 2016

 

OUDERAAD GBS SINT-JAN

 

Kerkstraat 11

2370 ARENDONK

 

ouderraad@basisschoolstjan.be

 

 

1. Algemeen

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OUDERRAAD GBS SINT-JAN en op iedere tussen OUDERRAAD GBS SINT-JAN en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen http://ouderraad-sintjan.theshopbuilders.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. OUDERRAAD GBS SINT-JAN behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

 

1.3 OUDERRAAD GBS SINT-JAN garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering & herroepingsrecht

 

 

2.1 Levering van het product vindt plaats zolang de voorraad strekt. Voor alle producten is steeds eigen afhaling op de vestiging van de school GBS SINT-JAN voorzien. Producten worden niet aan huis geleverd.

 

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal OUDERRAAD GBS SINT-JAN bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan natuurlijke personen in Vlaanderen.

 

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van OUDERRAAD GBS SINT-JAN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OUDERRAAD GBS SINT-JAN geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden op locatie van de school GBS SINT-JAN. Voor alle producten is steeds eigen afhaling op de vestiging van de school GBS SINT-JAN voorzien. Producten worden niet aan huis geleverd.

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar ouderraad@basisschoolst-jan.be of een aangetekend schrijven naar Kerkstraat 11, 2370 Arendonk t.a.v. de ouderraad.

 

3. Prijzen

 

 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

 

4. Gegevensbeheer

 

 

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij OUDERRAAD GBS SINT-JAN, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van OUDERRAAD GBS SINT-JAN. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

 

4.2 OUDERRAAD GBS SINT-JAN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

4.3 OUDERRAAD GBS SINT-JAN maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

 

5.1 OUDERRAAD GBS SINT-JAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.

Nieuwe klant.

Door een account aan te maken kunt u sneller en makkelijker bestellen. Daarnaast kunt u uw eerdere en huidige bestellingen eenvoudig bekijken.

Verder

Terugkerende klant.